Ocusweep

Sisällöntuotanto ja näkyvyys

OCUSWEEP & HAASTE
Ocusweep on kotimainen näön toimintakykyä mittaava innovaatio ja näöntutkimus. Perinteisiin näön tarkkuutta mittaaviin tutkimuksiin verrattuna Ocusweepin avulla saadaan tietoa myös henkilön näkökyvyn reaktioajasta, kontrastinäöstä ja näkökentän laajuudesta. Innovaatio on jo laajalti käytössä kotimaisissa optikkoliikkeissä.

Tunnettuuden rakentamiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi Ocusweep kaipasi tukea sisältöjen luomiseen, kohderyhmien tavoittamiseen ja näkyvyyden kasvattamiseen. 

RATKAISU
Loimme informatiivisia, journalistisia sisältöjä, jotka avasivat uuden innovaation merkitystä ja hyötyjä sekä liiketoiminnallisesti optikkoliikkeille että arjen elämässä kuluttajille. Sisällöt nostivat Ocusweepin asiantuntemusta esiin näkökyvyn mittaamisen pioneeriyrityksenä. Asiantuntijahaastatteluihin perustuvista sisällöistä nostimme kärkiä medialle niin tiedotteen kuin lehdistöartikkelin muodossa. 

TULOS
Lopputuloksena Ocusweep sai laadukasta, huolella tuotettua hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivuilleen ja sosiaalisen median kanaviinsa sekä näkyvyyttä kohderyhmien kannalta olennaisissa medioissa. Sisältötyö poiki myös haastattelupyynnön yritykselle. Yhteistyön avulla Ocusweepin näkyvyys ja siten tunnettuus tärkeissä kohderyhmissä kasvoi.

Lisätietoa uudesta toiminnallisesta näöntutkimuksesta.

Tutustu muihin referensseihin!