Neste

#NesteLife-podcastit

“Nesteellä oli tarve syventää henkilöstön ymmärrystä työelämän muutosten eri ilmiöistä ja sen vaikutuksista jokaisen päivittäiseen työhön. Podcast-sarja oli ensimmäinen kokeilu täysin uudenlaisesta sisällöstä, jonka avulla pystyimme käsittelemään tiettyjä teemoja laajemmin kuin muiden kanavien kautta olisimme pystyneet. Lisäksi pystyimme hyödyntämään sisältöjä myös ulkoisesti työnantajamielikuvan rakentamisessa. ”

Jatta Pakkanen, Communications Specialist, Neste

HAASTE

Neste on moderni ja kansainvälinen työyhteisö, joka on monin tavoin niin oman alansa kilpailijoita kuin muita yrityksiä edellä työhyvinvoinnin, työtapojen ja viestinnän kehittämisessä. Aikansa viestintätrendejä seuraavana yrityksenä Neste halusi rakentaa työnantajamielikuvaansa niin sisäisesti kuin ulkoisesti Nesteen kulttuurin eri aspekteja kuvaavalla podcast-sarjalla. 

RATKAISU

Loimme pohjahaastatteluihin nojaten kolmen jakson sarjan #NesteLife -podcasteja, joissa käsiteltiin työhyvinvointia ja itsensä johtamista, digitalisaatiota sekä kansainvälisessä työyhteisössä toimimista. Yrityksen sisältä löydetyt mielenkiintoiset vieraat tarjosivat ensikäden näkökulmia ja oivalluksia valittuihin aiheisiin, konkreettisia työssä hyödynnettäviä vinkkejä unohtamatta. 

TULOS

Lopputuloksena Neste sai laadukkaan ja kiinnostavan sarjan #NesteLife-podcasteja, jotka soveltuvat sekä yrityksen sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Asiakkaan kanssa yhteistyössä tuotettu kiinnostava sisältö tukee työnantajamielikuvan rakentamisen tavoitteita ja on omiaan vahvistamaan Nesteen imagoa houkuttelevana ja modernina työpaikkana, jossa ihmiset itse aktiivisesti luovat ja kehittävät tekemisen kulttuuria.

Lue lisää #NesteLife-podcasteista.