Aalto-yliopisto

Digital Playbook – enemmän kuin digitaalisen viestinnän strategia

HAASTE

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden ja tulevaisuuden muutoksentekijöiden yhteisö. Yhteisössä on satoja sisällöntuottajia, joista kuitenkin vain harvat ovat viestinnän asiantuntijoita tai tuntevat Aallon digitaalisen viestinnän strategian.

Laadukkaalle ja hyvälle sisällölle on kuitenkin valtava potentiaali. Aallon digitaalisissa kanavissa julkaistaan vuosittain yli 10 000 uutista, tarinaa ja tapahtumaa.

Kuinka tuhatpäiselle yhteisölle luodaan yhteiset pelisäännöt ja parhaat käytännöt laadukkaan sisällön tuotantoon digitaalisissa kanavissa? Miten sisältöstrategiasta tehdään ymmärrettävä osa arkea?

RATKAISU

Tutkimme ja analysoimme Aalto-yliopiston digitaalisen viestinnän kanavat ja sisällöt, määrittelimme tärkeimmät kohderyhmät ja peilasimme näitä sisältöstrategiaan: mistä asioista eri kohderyhmille halutaan viestiä ja miten? Keskustelimme lukuisten Aallon sisällöntuottajien ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa kirkastaakseemme digitaalisen viestinnän strategian ja ymmärtääksemme, millaisia digitaalisen viestinnän haasteita he arjessaan kohtaavat.

Laajan taustatyön tuloksena syntyi Digital Playbook. Digital Playbook on enemmän kuin digitaalisen viestinnän strategia. Se on helppokäyttöinen työväline paremman digitaalisen sisällön tuottamiseksi. Käyttäjää ohjaava verkkopalvelu konkretisoi Aalto-yliopiston digitaalisen viestinnän strategian, auttaa tehostamaan digitaalista viestintää ja viestinnän laatua sekä kohdentamaan viestit paremmin.

Digital Playbook koostaa yhteen Aalto-yliopiston viestinnän kohderyhmät ja kohderyhmien tiedon tarpeet, viestintäkanavat ja -käytännöt sekä antaa käytännönläheisiä vinkkejä sisältöjen julkaisun ja tulosten mittaamisen tueksi – kunkin palvelun käyttäjän tarpeiden mukaan.

TULOS
Vuonna 2018 julkaistu Digital Playbook on yksinkertainen ja helppokäyttöinen verkkopalvelu koko Aalto-yhteisön tueksi. Sen myötä Aalto-yliopiston viestintäpalveluiden rooli on nyt yhä läpinäkyvämmin koko yhteisön arjessa läsnä. Kun neuvoja ja ohjeita sisällöntuotannon tueksi on kaikkien saatavilla, on seurauksena vähemmän palvelupyyntöjä viestinnälle, fokuksen keskittäminen oikeisiin asioihin – oikeat ihmiset oikein asioiden äärellä sekä parempia mahdollisuuksia medianäkyvyydelle. Digital Playbook tukee Aallon tavoitetta rohkaista yhä useampia aaltolaisia viestimään arjessaan elämästä Aalto-yliopistossa.

hasan communicationsin kanssa yhteistyössä: Frankly Partners, hasan & partners ja Siili Solutions.

Tutustu Digital Playbookiin:  aalto.fi/playbook
Lisätietoa Digital Playbookista >