Fingo

Uuden kattojärjestön brändin luominen

HAASTE
Kuinka kahdelle pitkään toimineelle kehitysjärjestöjen kattojärjestölle luodaan yksi vahva yhteinen ääni ja brändi? Kattojärjestöt Kepa ja Kehys halusivat yhdistää voimansa muodostaakseen uuden yhteistyöjärjestön Suomen kehitysjärjestöille. Brändiä ja uutta suuntaa kirkastamaan kanssaan sekä prosessia fasilitoimaan, he valitsivat hasan communicationsin.

RATKAISU
hasan communications oli mukana konsultoimassa ja fasilitoimassa järjestöjen työntekijöitä nimeämisprosessista alkaen. hasan communicationsin tuella toteutettiin kokonaisvaltainen brändiprosessi, jonka tarkoituksena oli tukea uuden kattojärjestön tulevaisuuden viestintävalmiuksia ja löytää järjestöjen henkilöstöä yhdistävät viestinnälliset kulmat. Brändityön aikataulu oli tiivis, sillä uusi brändi haluttiin julkistaa jo kolmen kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Tämän tueksi tarvittiin kiteytetty bränditarina, ydinviestit ja sisäiset viestintämateriaalit sekä ulkoiseen julkistukseen tarvittavat videot ja visuaalit. Yhteistyötä tehtiin sidosryhmien kanssa tiiviisti mm. workshopeissa, palavereissa, haastatteluiden muodossa sekä digiympäristössä. Lanseerausvaiheen materiaalit tuotettiin yhteistyössä Fingon oman talon graafikon ja hasan & partners -toimiston kanssa.

TULOS
Yhteistyön tuloksena, uusi yhteistyöjärjestö Fingo – 300 kehitysjärjestön kattojärjestö, näki päivänvalon aikataulussa, 27.11.2018. Uudella visuaalisella identiteetillä, ydinviesteillä ja brändimateriaaleilla. Asiakas oli tyytyväinen aidossa dialogissa syntyneeseen brändiin. Lue juttu brändin julkistamisesta.

Fingo on 300 kehitysjärjestön yhteistyöjärjestö. Fingo tekee töitä, jotta elämä olisi reilumpaa – ihan kaikkialla. Fingo viestii, kouluttaa, kasvattaa, tukee ja vaikuttaa, jotta maapallon kaikkien asukkaiden ääni kuuluisi päätöksenteossa ja jotta jokainen meistä voisi vaikuttaa tulevaisuuteen tänään – Suomessa ja maailmalla. Tutustu Fingoon: www.fingo.fi

hasan communications halusi tehdä ison osan Fingon brändityöstä toiminnan yleishyödyllisen luonteen tukemiseksi maksutta