Blogi

Kirjoitamme mielellämme meille tärkeistä ajankohtaisista aiheista – työelämästä ja sen vierestä. Blogissa avaamme yhteisiä arvoja, näkemyksiä, jaamme onnistumisia ja otamme kantaa. Mukavia lukuhetkiä.  

Johtaja, ymmärrätkö reaaliaikaisen vuorovaikutuksen arvon?

Reaaliaikaisuus, läpinäkyvyys ja vuoropuhelu. Siinä kolme hyvää syytä johtajalle mennä sosiaaliseen mediaan. Siis, jos toimintaympäristön muutokset kiinnostavat – se, mitä asiakkaat ja sidosryhmät juuri tällä hetkellä ajattelevat. Asiakkaat ja sidosryhmät kun ovat sosiaalisessa mediassa – olivat johtajat siellä tai eivät.

Tea Saloranta Account Director

Sisäinen viestintä on tärkeintä markkinointia

Henkilöstö tekee tuloksen. Kyllä! Ulkoisen brändin viilaaminen ei auta, jos henkilöstö ei sitoudu strategiaan ja hengitä brändin arvoja arjessa – aina ulkoisille sidosryhmille asti. Menestyksekäs sisäinen viestintä on aina strategialähtöistä, lähtee organisaation kipukohtien tunnistamisesta ja vahvistaa henkilöstön osallisuuden tunnetta, jotta sidosryhmille annettu brändilupaus täyttyisi jokaisessa kohtaamisessa.

Tea Saloranta Account Director

Maahanmuuttoa ei ratkaista aitauksilla

Maailma ei välttämättä kehity tavalla, jollaiseksi me sen toivoisimme kehittyvän. Talous ja elintaso saattavat piankin kääntyä noususta laskusuuntaan. Uhkia on näkyvissä, sillä elämä eri mantereilla jakautuu yhä selvemmin hyvin ja huonosti toimeentuleville alueille. Afrikasta ja Lähi-idästä lähdetään jo nyt, mutta tulevaisuudessa vielä useammin pakoon, paremman elämän toivossa. Miten Suomessa on varauduttu massiiviseen maahanmuuttoon?

Päivi Holmqvist Managing Director

Kunnianhimon tulee tihkua vastuullisuutta

Huoli ilmastonmuutoksesta on yhteinen ja koska aikaa on vähän, niin tilaa passivoitumiselle ei enää ole. Meidän kaikkien on muutettava toimintaamme ja meidän on pohdittava valintojamme – meidän on oltava kunnianhimoisempia itse elämää kohtaan, niin yksilöinä kuin yhteisöiden jäseninäkin. Kun olemme samaan aikaan kansalaisia, työntekijöitä ja kuluttajia, niin missä meidän vastuumme kulkee?

Laura Strom Communications Consultant

Merkityksellinen työ on tärkeä osa arkea

Me hasan communications -viestintätoimistossa löydämme työmme merkityksen viestinnän mahdollisuuksista. Haluamme vauhdittaa liiketoimintaa, mahdollistaa muutoksen ja sitouttaa organisaatioissa henkilöstön mukaan toimintaan.

Tea Saloranta Account Director

Viestintää ilman viestintää

Teslasta on kirjoitettu kyllästymiseen asti, mutta yksi huomio asiasta sallittaneen vielä.

Kaarle Hurtig Creative Strategist

Yritykset tarvitsevat ammattikirjoittajia

Laadukkaan sisällön merkitys ajatusjohtajuuden ja myyntiputken kasvattajana on kiistaton. Mansikkapaikka kohderyhmän seuraaman median vieraskynäsivulla voi olla erinomainen investointi, jos tunnustaa seuraavan tosiasian; jokainen meistä osaa kirjoittaa, mutta vain harva on kirjoittaja.

Karoliina Harjula Senior Content Specialist

Kaarle Hurtig hasan communicationsin luovaksi strategiksi

Pitkän linjan vaikuttaja, journalisti ja luova työläinen Kaarle Hurtig aloittaa huhtikuussa hasan communicationsin luovana strategina. Rekrytointi tukee hasan & partners Groupin viestintätoimiston tavoitetta rohkaista yritysten ja yhteisöjen viestinnän tekijöitä yhä luovempaan strategiseen ajatteluun.

Saara Torri Senior Communications Manager

Älä kontrolloi mainetta

Maine ja sen hallinta aiheuttavat monelle yritykselle harmaita hiuksia, kun luovinta monikanavaisessa viidakossa monimutkaistuu. Lopulta keinot, joilla vaikuttaa maineeseen, ovat kuitenkin hyvin yksinkertaiset.

 

Piia Bertényi Communications Consultant