Kaikki osaavat viestiä puolisolleen ja lapsilleen niin, että se muuntuu nopeaksikin toiminnaksi tai ainakin tuottaa vastareaktioita. Miksi ihmeessä viestintä muuttuu vaikeaksi, kun sitä siirrytään tekemään yritysten nimissä?

Brändin rakentamiseen ja niiden uudistamiseen käytetään paljon rahaa, mutta usein juututaan vain logoon ja visuaaliseen ilmeeseen.

Todellisuudessa brändi herää eloon vasta kohdatessaan ihmiset ja ihmiset kohtaavat kommunikoimalla.

 

Suuri osa brändiviestinnästä on mielenkiinnotonta ja korkealentoista mattoa, joka kiinnostaa vain yrityksen edustajia. Tekstit eivät kosketa, koska niissä kerrottavat asiat ovat kohderyhmilleen yhdentekeviä tai ainakin ne on kirjoitettu niin, että niitä ei ymmärrä. Saman lauseen lukemiseen tarvitaan monta kertaa, ja siinä vaiheessa kun viimeinen lause on luettu, on ensimmäinen jo unohdettu. Todellista tarttumapintaa ei ole.

Hampaaton, mitäänsanomaton tai jopa sopimaton viestintä on paras tapa tehdä brändistäsi arvoton.

 

Kommunikointi on kokemukseni mukaan edelleenkin taitolaji, vaikka jokaiselle suomalaiselle tarjotaan mahdollisuus oppia äidinkielensä. Kyse on viime kädessä siitä, miten viestit osataan muotoilla niin, että ne herättävät vastapuolessa toivotun reaktion: innostusta, iloa, ihmetystä tai toimintaa. Tai siitä, että löydetään tasapaino vastaanottajan kiinnostusten kohteiden ja yrityksen brändin viestintätavoitteiden kanssa. Tyylin on oltava aitoa ja selkeää ja asioiden totta – ihan normaalia kanssakäymistä siis.

”Kun tuote on hyvä ja myy itse itseään, ei viestintää tarvita.”

Niitäkin yrityksiä on paljon, jotka eivät halua kertoa kenellekään, mitä yrityksessä tehdään. Siellä ei nähdä mitään syytä viestinnälle, koska ”tuote on kunnossa, loistava ja myy itse itseään”. Näillekin yrityksille meidän on todettava totuus: kukaan ei tiedä, jos ette kerro. Kertokaa itsestänne ja tuotteistanne – ja nimenomaan kohderyhmänne tarpeita ajatellen.

Harmillisen usein kohderyhmien koostumus on epäselvä yrityksillekin, vaikka se olisi tuotteiden tai palveluiden luomisen kannalta oleellista. Kun tunnetaan asiakkaat ja muut tärkeät tahot, on viestintäkin aika suoraviivaista ja helppoa.

Suomalaiset yritykset ovat täynnä kokeneita viestijöitä, taidosta ei mielenkiintoinen viestintä ole kiinni. Ongelma piilee suomalaisten perisynnissä eli vääränlaisessa vaatimattomuudessa. Rohkeuden puute estää edelleen yrityksiä tekemästä kohderyhmiä aidosti kiinnostavaa viestintää ja tämä ei ole kenenkään etu.

Usein kaukaa näkee lähelle paremmin. Oikea kumppani kaivaa sekä kohderyhmät että viestintäkulmat sieltä, missä yritys näkee joko itsestäänselvyyksiä tai ei mitään. Hihkaise, niin otamme lapiot esiin.

Teksti: Päivi Holmqvist