Kun johtavassa asemassa oleva organisaation työntekijä kysyy, miksi sosiaalisessa mediassa kannattaisi olla aktiivinen, tekee mieleni kysyä: miksi ei? Onko johtajalla jokin suorempi ja tavoittavampi Batman-linja asiakkaisiin, päättäjiin ja muihin arvokkaisiin sidosryhmiin? Jokin salainen, toimivampi foorumi toimintaympäristön nuuhkimiseen, ajankohtaisista asioista keskustelemiseen ja oman organisaationsa toiminnasta viestimiseen?

Johtamisviestintä ja sosiaalinen media: vuorovaikutusta ja maineen rakentamista


Läpinäkyvyyden rakentaja

Sosiaalinen media mahdollistaa suoran, reaaliaikaisen yhteydenpidon tärkeisiin sidosryhmiin. Kätevää, sillä nykypäivänä organisaatioilta odotetaan yhä enemmän läpinäkyvyyttä.

Kustannustehokas väline viestintään ja vuoropuheluun
Viestiminen sosiaalisessa mediassa on kustannustehokasta: kanavien pystyttäminen ei maksa mitään, itse kanavien päivittäminen vain johtajan aikaa – aikaa, jota johtajan tulisi joka tapauksessa varata sisäiseen ja ulkoiseen viestintään: vuoropuheluun.

Erottautumistekijä
Suomessa sosiaalisessa mediassa tapahtuva johtamisviestintä voisi olla merkittävä erottautumistekijä monelle yritykselle ja organisaatiolle – ainakin vielä toistaiseksi. Talouselämän 2018 teetättämän selvityksen mukaan, Suomen 500 suurimman yrityksen johdossa on vain ”16 oikeasti visertävää johtajaa”. Niinpä! Olisi monen muunkin organisaation johtamisviestinnälle ketterä, nykyaikainen ja tehokas kanava.

Ympäristö työnantajamielikuvan vahvistamiseen
Kaiken lisäksi johdon läsnäolo sosiaalisessa mediassa olisi mahdollisuus vaikuttaa työnantajamielikuvaan: mahdollisuus houkutella tulevaisuuden osaajia töihin. Ei ole salaisuus, että monilla toimialoilla hyvien tekijöiden löytäminen on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Sosiaalisessa mediassa johto voisi osoittaa organisaationsa arvot ja ottaa kantaa yritykselle tärkeisiin asioihin – ottaa osaa jopa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Organisaation missio ja arvot ovat monelle työntekijälle ylpeydenaihe – aiheesta on kirjoitettu mm. Harvard Business Reviewssa.

Sosiaalisen median ehdoilla

On siis käsittääkseni vain yksi hyvä syy, miksi johtajan ei kannattaisi olla sosiaalisessa mediassa: jos hän ei ole valmis ajallisesti ja sisällöllisesti panostamaan viestintäänsä ja läsnäoloonsa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa kun on viime kädessä kyse vuorovaikutuksesta, ei monologista.

Sosiaalinen media on parhaimmillaan strategisesti tärkeä työväline, mutta jos sen arvoa ei näe tai jos sen arvoon ei usko, on siihen turha ryhtyä. Tässä, kuten muussakin organisaation viestinnässä, strategiset linjaukset ovat tärkeitä: jos olet sosiaalisessa mediassa, ole siellä kanavien ehdoilla. Muutoin: älä ole.

Älä kuitenkaan anna osaamisen puutteen olla esteenä. Jos sinä tai johtonne kaipaatte käytännönläheistä koulutusta sosiaalisen median kanavien käyttöön ja viestintään, ota yhteyttä – opetellaan yhdessä!