Lähtökohta

Organisaation toiminnan menestykseen vaikuttaa yhä nykypäivänä kolme tuttua asiaa:
1. organisaation strategia
2. henkilöstö
3. sidosryhmät

Jos strategia on hyvin laadittu, henkilöstö sitoutunut strategiaan, ja sidosryhmät kokevat organisaation toiminnan kiinnostavana, on tie menestykseen edessä: tavoitteet ja tarpeet kohtaavat. Sisäinen viestintä on tärkeintä markkinointia, sillä se osallistaa henkilöstöä tavoitteelliseen toimintaan: jakaa ajankohtaista tietoa, perustuu faktoihin ja rakentaa yhteistä tulevaisuuden näkymää niille.

“Sisäinen viestintä on tärkeintä markkinointia, sillä se osallistaa henkilöstöä tavoitteelliseen toimintaan: jakaa ajankohtaista tietoa, perustuu faktoihin ja rakentaa yhteistä tulevaisuuden näkymää niille.”

Nykyään rehellisyys, aitous ja osallisuuden tunne ovat valtteja, puhuttiin sitten brändityöstä, työnantajamielikuvan kehittämisestä tai organisaation arjen toiminnan kehittämisestä: odotamme organisaatioilta läpinäkyvyyttä, selkeää viestintää ja näkyviä arvoja. Sisäinen viestintä on kuin polttoaine, joka mahdollistaa kaiken tämän ja usein lisäksi paljon enemmän kuin tulemme ajatelleeksi.

Ulkoisen brändin viilaaminen ei auta, jos henkilöstö ei sitoudu strategiaan ja hengitä brändin arvoja arjessa – aina ulkoisille sidosryhmille asti. Brändin rakentaminen vaatii sisäisiä ja ulkoisia toimenpiteitä.

Ulkoisen brändin viilaaminen ei auta, jos henkilöstö ei sitoudu strategiaan ja hengitä brändin arvoja arjessa – aina ulkoisille sidosryhmille asti.

Sisäinen viestintä ja strategia

Menestyksekäs sisäinen viestintä on aina strategialähtöistä ja lähtee organisaation kipukohtien tunnistamisesta: missä organisaation toiminnassa tai viestinnässä on puutteita ja minkälainen toiminta edesauttaisi strategian arkeen saattamisessa, henkilöstön sitouttamisessa ja lopulta sidosryhmien luottamuksen saavuttamisessa?  

Viestintä on esimerkillä johtamista ja tekoja. Vain aktiivisella systemaattisella toiminnalla ja tekemällä töitä sisäisen viestinnän eteen organisaatio voi tulla ymmärrettävämmäksi – luoda sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille arvoa. Sisäinen viestintä onnistuu tehtävässään, kun organisaation liiketoiminnot, tiimit, yksiköt ja yksilöt puhuvat samaa kieltä ja toimivat yhdessä – yhteisten tavoitteiden eteen. Sisäisen viestinnän tuella, henkilöstö todentaa ja vahvistaa organisaation brändiä.

“Sisäinen viestintä onnistuu tehtävässään, kun organisaation liiketoiminnot, tiimit, yksiköt ja yksilöt puhuvat samaa kieltä ja toimivat yhdessä – yhteisten tavoitteiden eteen.”

Sisäisen viestinnän merkitystä ei ole syytä aliarvioida

Moni työyhteisön tekijä kaipaa tunnetta osallisuudesta onnistuakseen tehtävässään, tehdäkseen parasta mahdollista tulosta. (Näin myös meillä hasanilla: henkilöstökyselyn mukaan työntekijöillemme tärkeintä on yrityksemme missio ja olemassaolon tarkoitus, arvostuksen tunne työyhteisössä sekä viestintä ja palautteen saaminen.)

Miksi siis sisäisen viestinnän kehittämisen tulisi kiinnostaa organisaatioiden johtoa? Viestinnän tärkein päämäärä on kasvattaa pitkässä juoksussa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien sitoutumista ja luottamusta organisaatioon – tuottaa arvoa. Viestintä on jatkuvaa työtä maineen puolesta – sisäisten toimintojen tukea, ihmisten sitouttamista strategiaan ja organisaation äänen kuuluville saattamista. Viestintä on johtamista.

Kohti tulosta

Sisäinen viestintä varmistaa jaetun näkemyksen organisaation nykytilasta ja tulevaisuudesta. Se edistää ulkoisille sidosryhmille annetun brändilupauksen täyttymistä.

”Sisäinen viestintä varmistaa jaetun näkemyksen organisaation nykytilasta ja tulevaisuudesta. Se edistää ulkoisille sidosryhmille annetun brändilupauksen täyttymistä.”

Vaikka sisäinen viestintä usein tapahtuu ilman ilotulitteita ja näkyviä PR-temppuja, on se organisaatiolle tärkeintä markkinointia. Miksi? Siksi, että strategiaan vahvasti sitoutunut henkilöstö haluaa ymmärtää organisaation asiakkaita ja sidosryhmiä entistä paremmin, tuntee arvostusta ja ylpeyttä työstään ja tekee näistä johtuen myös todennäköisemmin tulosta.

Laitetaanko sisäinen viestintänne kuntoon heti huomenna?
Ota yhteyttä!