Olen mukana useassa viestintähankkeessa, jossa tehdään suurta ulkoista muutosta, mutta jonka onnistumisen edellytykset luodaan onnistuneella sisäisellä viestinnällä, ihmisten välisellä kohtaamisella.

Se onkin se vaikea kohta, jonka edessä olemme usein ymmällämme – ihmisten kohtaaminen. Yhteen hetkeen pakkautuu kahden ihmisen historia, arvot, kokemukset ja luonteenpiirteet – puheen ja sanattoman viestinnän lähettimet ja vastaanottimet käyvät kuumana.

Kaikki apu on tarpeen. Siksi haluan jakaa juuri oppimani tiedonmurun.

Osallistuin viime viikolla Nordic Business Forumiin Tukholmassa ja siellä kuuntelin Sheila Heenin viisasta puhetta palautteesta ja sen vastaanottamisesta. On paljon koulutuksia ja työkaluja palautteen rakentavaan antamiseen mutta vain harvoin puhutaan siitä, miten palautteen vastaanottaminen on itse asiassa onnistumisen ytimessä.

Palaute voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen;
Arvostus ja ymmärtäminen – ”näen sinut, kuulen mitä sanot, ja se, mitä sanot, on tärkeää”,
Valmentaminen – ”näin voit parantaa suoritustasi” ja
Arviointi – ”näin toimintaasi voidaan arvioida muihin nähden tai verrattuna odotuksiin”

Vaikka kuvaus on sekava, on se itse asiassa hyvin inhimilliseen luontaiseen käyttäytymiseen perustuva.

Arviointi on se joka aiheuttaa nopeimman reaktion, saadaksemme positiivisen reaktion, on arvostuksen oltava palautteessa vahvasti mukana. Meille palautteen vastaanottajina on tärkeää, että meitä arvostetaan ja että se, mitä teemme, on merkityksellistä. Jo tunne siitä, että palautteen antaja ei tunne minun todellisuuttani vie pohjan onnistuneelta palautteen antamiselta. ”Miten voit sanoa mitään, kun et tunne mitä teen, ja mitä tunnen” luo tunteen jonka valtaan joutuja ei osaa kuulla loppupalautteesta mitään.

On inhimillistä, että päätämme salamannopeasti ja ilman tietoista ajattelua sen, miten otamme palautteen vastaan. Hylkäämistriggereitä on monia; faktat ovat väärin, palautteen antajan ja vastaanottajan asema hierarkiassa on väärin, tai henkilökohtaisesti koemme palautteen vääränä. Päätämme että palaute on väärin, ettei sitä tarvitse kuunnella eikä noudattaa. Tämän johdosta palautteen valmentava, usein lopuksi tuleva osuus jää täysin kuulematta.

Mitä voimme tehdä? Palautteen antajana voimme varmistaa, että arvostus on viestitty ennen arviointia. Ja että arviointi välttelee parhaansa mukaan hylkäämistriggereitä. Palautteen vastaanottajana voimme tulla tietoisemmaksi mekaniikasta joka johtaa palautteen hylkäämiseen ajattelematta. Jos pystyt pysähtymään ja analysoimaan mikä palautteessa on ’väärin’ voit myös erottaa sen mikä siinä on ’oikein’ ja ottaa sen vastaan ja käyttää kehittymiseesi.

Olemme tunteilla johdettuja eläimiä, sitten kuitenkin.